کارآموزان محترم جهت ورود به کلاس/جلسه  مجازی اسکای روم (Skyroom)  لینک دریافتی را در مرورگر سیستم یا تلفن همراه خود وارد نمایید. (لینک دریافتی برای هر کلاس/جلسه  مجزا می باشد.)

به عنوان مثال نمونه بنر ارسالی در پایین بنر لینک مورد نظر درج شده

https://www.skyroom.online/ch/khouzestanbar/class

پس از کیلیک بر روی لینک مورد نظر صفحه اصلی باز می شود

کارآموزان باید بر روی لینک میهمان کلیک کرده و بعد از ورود نام و نام خانوادگی خود را به صورت فارسی وارد نمایید.

         صفحه زیر نشان می دهد اکنون شما وارد کلاس شده اید و می توانید شنونده و بیننده کلاس/جلسه باشید.

در صورت داشتن سوال و یا درخواست برای میکروفن بر روی علامت دست مانند تصویر زیر کلیک کنید تا درخواست شما برای استاد/مدیر جلسه ارسال شود تا در صورت نیاز دسترسی میکروفن به شما داده شود.

کارآموزان محترم در زمان برگزاری کلاس در صورتیکه به دلیل قطعی اینترنت خود صدای استاد را نداشتید با یکبار Refresh یا خارج شدن از کلاس و ورود مجدد دوباره صدا را خواهید داشت.