جناب آقای سید یزداله طاهری نسب

رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت :06132922123

ایمیل :

جناب آقای اسماعیل جویجری

نائب رئیس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای محمد امین درویش

بازرس هیأت مدیره

تلفن ثابت:

ایمیل :

جناب آقای افشین زنگنه

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت :

ایمیل :

جناب آقای حمید عزیزی

عضو اصلی هیأت مدیره

تلفن ثابت:06133337809

ایمیل :