متن جدید ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-رأی وحدت رویه شماره: ۸۱۲

متن جدید ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۱۲ 🔹مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ مطابق ماده ۳ قانون صدورچک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشت…

رأی وحدت رویه شماره ٨١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

آراي وحدت رویه دیوانعالي کشور مرجع تصویب: ھیئت عمومي دیوانعالي کشور شماره ویژه نامھ: ١۴٢٣ پنج شنبھ،٣ تیر ١۴٠٠ سال ھفتاد و ھفت شماره ٢٢٢١۴ رأی وحدت رویھ شماره ٨١٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ٢۶/٣/١۴٠٠ ١٢۴٠٩/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم ر…

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۹        شماره دادنامه: ۱۷۷۵      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گر…

انتشار رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی

🔸 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ کرده است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید: 🔹با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اج…

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور از ابتدا سال1399الی99/06/26

دانلود pdf....آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور از ابتدا سال1399الی99/06/26

رای وحدت رویه شماره٧٩۴: قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود.

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد رای وحدت رویه شماره:٧٩۴ تاریخ:١٣٩٩/۵/٢١ چکیده: قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود. ✅رأی وحدت رویۀ با توجه به ا…

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✍رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی …

رای وحدت رویه شماره 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹              ۱۳۹۶/۹/۲۱…

رای وحدت رویه شماره 764 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 764 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹    -     ۱۳۹۶/۹/۲۱ مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ کشور گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۳۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و …