تحلیلی بر ضرورت انطباق آیین نامه با قانون

یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگسستری مرکز در یادداشتی به تحلیل ضرورت انطباق آیین نامه با قانون پرداخت. به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگسستری مرکز در این باره به شرح زیر است: ا…

مباني كسب و كار نبودن وكالت

در بند م ماده 7 مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي آمده است: «مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادر‌كننده مجوز كانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غير دولتي» را نيز در بر مي‌گيرد. مطابق اين مصوب…

مقالات بزه‌اسید پاشی

یکی از جرایمی که سالیان‌است در اخبار نمود پیدا کرده، جرم اسیدپاشی است. این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش باشد، عمیقا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این جرم از آنجایی که موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن…

جایگاه مدیران شرکت های تجآری باتاکید بر حقوق اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس نگارنده:سعید چگینی

دانلود pdf... جایگاه مدیران شرکت های تجآری باتاکید بر حقوق اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس

الگو عقد امانی ،حصر یا عدم حصر،تحلیلی بر ماده631قانون مدنی نگارنده:محسن اسماعیلی

 دانلود  pdf ...الگو عقد امانی ،حصر یا عدم حصر،تحلیلی بر ماده631قانون مدنی