کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

خوزستان، اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، روبروی سازمان انتقال خون استان خوزستان