ترحیم عرفانی مراسم ترحیم عرفانی و دشتی

رسیدگی به شکایت

آئین کار و شرح وظایف کمیسیون بازرسی، نظارت و ماده 55 کانون وکلای دادگستری استان خوزستان لطفا کلیک کنید ....   یکی از اصلی ترین وظایف کانون وکلای دادگستری که مطابق قوانین مرجع صدور پروانه وکالت است،‌ نظارت بر مجوزهای صادره برای وکالت…

کمیسیون ورزش

رئیس کمیسیون ورزش: جناب آقای حافظ سواری  اعضای محترم :خانم ها وآقایان محمد رضا حبیبی-هادی یزدانی-علیرضا حویزاوی-فرید حداد-وحید زمان زاده-حسین رحیمی-پریسا مقدم-فرشته اسکندری-نرگس خادمی-محمد برومند-سجاد رستگاری-سعید مرادپور  …

مرکز داوری کانون وکلا

برای دریافت اساسنامه  مرکز داوری لطفا کلیک کنید ..... برای دریافت آیین نامه  مرکز داوری کانون لطفا کلیک کنید .....

نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶

نظر به مواد ۱ و۱۰ و ۱۴ و ۱۸ و شق دوم از ماده۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ و۳۳ و ۴۶ قانون وکالت نظامات ذیل را مقرر می‌دارد: فصل اول ـ در تعیین وکلا محدود و کارگشایان و درخواست پروانه وکالت ماده ۱ – رئیس قسمت تشکیلات وکلاء به منظور اجراء تبصره یک قانون وکالت…

مصوبات هیأت مدیره

برای دانلود برنامه تفصیلی کانون وکلای دادگستری خوزستان مصوب جلسه 1398/06/12 لطفا کلیک کنید ...  

کلیه فرم ها

فرم درخواست وکیل سرپرست را از اینجا دریافت کنید.  تقاضا نامه نقل و انتقالات  شماره  یک  را از اینجا دریافت نمایید. تقاضا نامه فرم نقل و انتقالات شماره دو را از اینجا دریافت نمایید. فرم درخواست کار تحقیقی را از ا…

کمیسیون مشورتی

رئیس کمیسیون مشورتی: جناب آقای دکتر سید یزد اله طاهری نسب  اعضای محترم :خانم ها وآقایان سید محمد صادق آل محمد- نوال نزاری-دکتر سیاوش شجاع پوریان-محمد امین درویش-منصور شکیبا-پژمان محمدی-منصور شمس-فیصل سعیدی-علی فرطوسی-غلامعباس دینیاری-الب…
ترحیم عرفانی مراسم ترحیم عرفانی و دشتی