کمیسیون حقوق آب

رئیس کمیسیون حقوق آب : جناب آقای دکتر سید یزداله طاهری نسب  اعضای محترم :خانم ها وآقایان یوسف محمد حسینی حاجیور-منصور شمس- اسماعیل جویجری-محسن شیرسوارشهاوند-حمید رضا اسکندری-عزیز عبیات-توفیق امیری-حامد بابایی- اختر میرسالاری-مسعد سلیت…

اعضای کمیسیون نقل و انتقال

رئیس کمیسیون نقل و انتقال : جناب آقای مهران دورکی دبیر کمیسیون : جناب آقای دلاور نوری موسی  اعضای محترم :خانم ها وآقایان جلیل مکوندی-عبدالکریم ندای علی- ولی احمدی- عزیز عبیات-عبدالرضا صالحی راد- سلطان امیری-اصغر یزدانی-کریم چعب- وجیهه صفاریان- راضیه کربلای…
,

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی-تاریخ آزمون کتبی اختبار کارآموزان ورودی 98

تاریخ آزمون کتبی اختبار۱۴۰۰ به شرح ذیل میباشد آیین دادرسی مدنی ۹بهمن ۱۴۰۰ساعت ۱۵:۰۰ حقوق مدنی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ساعت۱۵:۰۰ حقوق جزا ی عمومی و اختصاصی ۱۱بهمن ۱۴۰۰ساعت ۱۵:۰۰ آیین دادرسی کیفری ۱۲بهمن ۱۴۰۰ساعت ۱۵:۰۰ حقوق تجارت ۱۳بهمن ۱۴۰۰ساعت ۱۵…

مجموعه سؤالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری خوزستان

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۸۲ کانون وکلای دادگستری خوزستان را از اینجا دانلود کنید مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۸۳ کانون وکلای دادگستری خوزستان را از اینجا دانلود کنید مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۸۴ کانون وکلای دادگستری خوزستان را از اینجا دانلود …